INFO-TV-FM Zasięg

Sprawdź zasięg naszej usługi.

 

 

 

MicrosoftTeams-image 48

 

 

Lista stacji nadawczych (.pdf)

Jakość odbioru usługi telewizji mobilnej jest uwarunkowana zasięgiem  geograficznym sygnału oraz warunkami geograficznymi, urbanistycznymi oraz technicznymi występującymi w miejscu odbioru. Z uwagi na zmienność naturalnych warunków propagacji fal radiowych oraz rozbudowę sieci zasięg może ulegać zmianom. Odległość od najbliższego nadajnika, uwarunkowania terenu (np.: wysokie budynki wokoło, ukształtowanie terenu), typ zabudowy, odległość do okna oraz parametry techniczne urządzenia wykorzystywanego do odbioru usługi, to najistotniejsze czynniki mające wpływ na jakość usługi telewizji mobilnej. Z powyższych względów korzystanie z usługi telewizji mobilnej może wymagać dodatkowo montażu anteny i/lub wzmacniacza sygnału.

 

© 2012 Info-TV-FM